AKDRY Co Octoate

AKDRY Kobalt Oktoat, yağları kurutmak için güçlü bir oksitleyici katalizör. En aktif yüzey kurutucusudur.

Metal İçeriği; %12, %10, %6, %4, %2, %1

AKDRY Co Octoate
Nombre Químico
Cobalt Octoate
Kimyasal Adı Yoğunluk (@20°C) Viskozite (@20°C) Görünüm
AKDRY Kalsiyum Oktoat 1,04 ± 0,01 gr/cm3 20 - 70 mPa.s Sıvı
Renk Çözücü Metal İçeriği Katı Madde İçeriği
Koyu Mavi Ksilen %12, %10, %6, %4, %2, %1 63 ± 2 %
CAS No EINECS/ELINCS No UN No
136-52-7 205-250-6 1993
CARACTERÍSTICAS

Organik çözücüler ve yağlar ile karışmaz. Yağlı boyalar ile kurutucu olarak, polyester reçineler ile hızlandırıcı olarak, kauçuktan metale yapıştırıcı olarak kullanılır. Katı madde içeriğine bağlı olarak önerilen kullanım miktarı 0,02% - 0,05% arasındadır. Kurşun ile birlikte kullanılır. Ayrıca çevreye duyarlı sistemler sunmak için, yüzey kurumasını iyileştirmede Zirkonyum ve Kalsiyum ile birlikte kullanılır.