AKDRY CT39

Stronsiyum Oktoat, Kalsiyum Oktoat ve Kobalt Oktoat, karışım ürünüdür. Uzun, kısa ve orta yağlı alkid sistemler için geliştirilmiştir.

AKDRY CT39
Nombre Químico
Mixture of Sr Octoate, Ca Octoate, Co Octoate
Yoğunluk (@20°C) Viskozite (@20°C) Görünüm Renk
0,85 ± 0,01 gr/cm3 8,5 - 9,5 mPa.s Sıvı Koyu Mavi
Çözücü Katı Madde İçeriği CAS No EINECS/ELINCS No
White Spirit 27 ± 2 % 136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1 205-250-6; 205-249-0; 919-446-0
UN No
1993
CARACTERÍSTICAS

Alkid ve keten tohumu yağı kaplamalarında, kuruma hızlandırıcı olarak kullanılması önerilir. CT39, mavi rengi nedeni ile alkid veya diğer bağlayıcılara dikkatlice eklenmelidir, özellikle temiz tabaka ve açık renkliler için. Uygulamaya bağlı olarak 0,3% - 2% kullanılması önerilir.