AKDRY MIX Z59

Zirkonyum Oktoat, Kalsiyum Oktoat ve Kobalt Oktoat içeren kurşunsuz bir kurutucudur. Performansı ve kurşunsuz içeriği nedeniyle tercih edilir. Özellikle çevre dostu sistemler için uygundur.

AKDRY MIX Z59
Nombre Químico
Mixture of Zr Octoate, Ca Octoate and Co Octoate
Yoğunluk (@20°C) Viskozite (@20°C) Görünüm Renk
0,93 ± 0,01 gr/cm3 3,0 - 4,0 mPa.s Sıvı Koyu Mavi
Çözücü Katı Madde İçeriği CAS No EINECS/ELINCS No
White Spirit 36 ± 2 % 136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1 205-250-6; 205-249-0; 919-446-0
UN No
1993
CARACTERÍSTICAS

Kurşunsuz sistemler için önerilir. Özellikle alt, iç ve yüzey kurutma performanslarını hızlandırmak için uygundur. Özellikle alkid bazlı boyalar formüle ederken, toplam formülün % 0,3 -% 2'si kullanılır.