EFOX 10 S30

Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Etilenin (ko) polimerizasyonu için başlatıcıdır.

EFOX 10 S30
Nombre Químico
Tert-Butyl Peroxy-2-Ethylhexanoate
CAS
3006-82-4
CARACTERÍSTICAS

Düşük yoğunluklu polietilen üretimi için başlatıcı olarak kullanılır. Hem otoklav hem de boru tipi proseslerde uygulanabilir. Etilenin (ko) polimerizasyonu için başlatıcıdır.