EFOX 30

Etilen, stiren, akrilonitril, vinil asetat, akrilat ve metakrilatların (ko)polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır. Stiren kopolimerizasyonunda 100-140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır. Akriliklerin ve metakrilatların 90-130 ° C sıcaklık aralığında dökme, süspansiyon ve çözelti (ko)polimerizasyonu için başlatıcı olarak kullanılabilir.

EFOX 30
Nombre Químico
Tert-Butyl Peroxybenzoate
CAS
614-45-9
CARACTERÍSTICAS

Etilen, stiren, akrilonitril, vinil asetat, akrilat ve metakrilatların (ko)polimerizasyonunda başlatıcı olarak kullanılır. Stiren kopolimerizasyonunda 100-140°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılır. Akriliklerin ve metakrilatların 90-130 ° C sıcaklık aralığında dökme, süspansiyon ve çözelti (ko)polimerizasyonu için başlatıcı olarak kullanılabilir.