Boya Kurutucular

  • Filtreleri Temizle
Ürün Adı Kategori Kimyasal Adı Cas No

Methyl Ethyl Ketone Peroxide

1338-23-4

Cobalt Octoate

136-52-7

Calcium Octoate,

136-51-6; 64742-82-1

Zirconium Octoate

22464-99-9; 64742-82-1

Lead Octoate

301-08-6; 64742-82-1

Manganese Octoate,

15956-58-8; 64742-82-1

Zic Octoate

1314-13-2; 64742-82-1

Potassium Octoate

3164-85-0

Stronsiyum Oktoat

1633-05-2; 64742-82-1

Mixture of Sr Octoate, Ca Octoate, Co Octoate

136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1

Mixture of Zr Octoate, Ca Octoate and Co Octoate.

136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1

Mixture of Pb Octoate, Ca Octoate, Co Octoate

136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1

Mixture of Zr Octoate, Ca Octoate and Co Octoate

136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1

Mixture of Zr Octoate, Ca Octoate and Mn Octoate

22464-99-9; 136-51-6; 64742-82-1

Mixture of Pb Octoate, Mn Octoate, Co Octoate

136-52-7; 64742-82-1

Mixture of Zr Octoate, Ca Octoate and Co Octoate

136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1

Mixture of Zr Octoate, Ca Octoate and Co Octoate

136-52-7; 136-51-6; 64742-82-1

Mixture of Zr Octoate and Co Octoate

136-52-7; 22464-99-9; 64742-82-1

Cobalt Octate

136-52-7; 64742-81-0

Boya Kurutucular

Boyanın içerisinde az miktarlarda kullanılmalarına rağmen çok önemli parametrelerdendir. Kurutucuların kuruma olayındaki görevleri reaksiyonları hızlandırmalarıdır.

Kurutucular kuruyan ve yarı kuruyan yağlara ya da bunları yapısında bulduran reçinelere, boyalara ve verniklere uygulandığında kurumalarını, filmlerinin sertleşmelerini hızlandıran çoğunlukla metalik yapılardır. Doymamış yağ asitlerinin kuruması oto oksidasyon ile olur.

Doymamış yağ asitleri havanın oksijeni ile hidroperoksit ve peroksitler oluşturur. Bunlar da dekompoze olup serbest radikalleri oluşturur ve bunlar da birbirleriyle reaksiyona girerek üç boyutlu bir çapraz bağlar oluşturup yüksek moleküllü bir yapı ve kuru film tabakası oluştururlar. Kurutucular, 7-18 karbon içeren organik asitlerin metallerle oluşturduğu ürünlerdir. Birçok metal çeşitli şekillerde kurumaya yardımcı olması için kullanılır. Aktif kurumayı sağlamak için Co (kobalt), Mn (mangan) gibi primer kurutucular, diğerleri ise daha az etkili olan ama primer kurutucularla kullanıldıklarında kuruma ve film özelliğini arttıran Ca (kalsiyum), Pb (kurşun), Zr (zirkonyum), Zn (çinko) ,St(Stronsiyum)ve Ba(Baryum) metal kurutucularıdır. Kurutucular istenilen özelliğe göre karışım şeklinde kullanılır.

Boya Kurutucular

Boya Kurutucular

Kataloğumuzu inceleyin.