Reach Nedir?

REACH, kimyasalların tescil edilmesi, değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması ve sınırlandırılmasına yönelik bir Avrupa Birliği yönetmeliğidir. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

Reach Amacı

REACH düzenlemeleri Avrupa Birliği (AB) tüm üye devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) tarafından kabul edilmiş; kimyasal ürünlerin imalat, ithalat ve pazarlamasını kontrol altına almak için hazırlanmıştır.

REACH kapsamında:

· Çevre ve insan sağlığının, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korunmasının sağlaması,

· Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı / ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılmasından ve yönetiminden sorumlu tutulması,

· Maddelerin AB pazarında serbest hareketinin sağlanması,

· AB kimya sanayisinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması,

Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemlerinin özendirilmesi hedeflenmektedir.